ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขัน

 

logo

บริษัท เซียร์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต

logo (1)

ศูนย์ค้าส่ง  เดอะฮับ เซียร์รังสิต

Logo TRTC 2015

ชมรมครูหุ่นยนต์ไทย

inex-logo-200

บริษัท อินโนเวตีฟเอ็กเพอริเมนต์ จำกัด

1450121_1676636829249416_8487021960898336899_n

เอ็ม-รีพับบลิก ซัพพลาย

robotkit

บริษัท แอ็ดวานด์ โปรเจ็ค กรุ๊ป จำกัด

gammacologo

บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย)